Veilig vervoer

Verplaatsingen van jeugdspelers: tips voor veilig en milieuvriendelijk transport

Elke week moeten onze jeugdspelers voor hun voetbalactiviteiten meerdere verplaatsingen maken: naar de trainingen, naar de wedstrijden. Om deze verplaatsingen zo veilig mogelijk en zo min mogelijk milieubelastend te maken, wil KFC Rhodienne - De Hoek spelers en ouders vier adviezen meegeven:


Advies 1: De verplaatsing naar een uitwedstrijd omvat een hele groep spelers en ouders. Om het milieu niet te veel te belasten, bevordert onze club carpooling door af te spreken op een centrale plaats (in regel de parking van de Rhodienne). Van daar uit wordt in groep naar de wedstrijdaccommodatie gereden. Gelieve zo veel mogelijk de auto’s te vullen, zodat het aantal autoritten beperkt blijft.


Advies 2: De opleiders geven ten laatste net na de laatste trainingssessie voor de wedstrijd een oproepbriefje mee aan de spelers, waarop deze gegevens en de plaats en het uur van afspraak vermeld staan. Op dat tijdstip dient iedereen aanwezig te zijn, zo niet dient de trainer of afgevaardigde verwittigd worden. Enkel zo kan het carpoolsysteem optimaal werken.


Advies 3: Conform de wet van 10 mei 2008 moeten kinderen die vervoerd worden in personenwagens voldoende beveiligd zijn. Concreet betekent dit:

  • Voor kinderen kleiner dan 1m35: goedgekeurd kinderzitje met veiligheidsgordel verplicht
  • Voor kinderen groter dan 1m35: verplicht gebruik van ofwel goedgekeurd kinderzitje met veiligheidsgordel ofwel veiligheidsgordel


Advies 4: Te voet of met de fiets naar de training, wedstrijd of afspraakplaats komen is niet alleen sportiever maar ook milieuvriendelijker. Zie dat je voldoende aandacht schenkt aan veiligheid bij deze verplaatsing: stippel vooraf een veilige weg uit, kijk goed uit bij het oversteken of kruisen van de weg, draag reflectoren, controleer geregeld de verlichting van de fiets, draag een fietshelm, gebruik een degelijk fietsslot als je de fiets achterlaat. In onze accommodaties zijn genoeg stelplaatsen voor fietsen voorhanden.

 

De club vraagt nadrukkelijk dat de ouders zich bij het vervoer van jeugdspelers veilig in het verkeer gedragen en zich aan de geldende verkeersregels houden, zoals het respecteren van snelheidsbeperkingen en het niet met de wagen rijden onder invloed van alcohol of drugs.
Gelieve deze tips op te volgen opdat onze spelers in de beste omstandigheden hun verplaatsing kunnen maken!