Medische afwijking

Medische afwijking
Om laat mature kinderen op een aangepast niveau te laten voetballen kan je een attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie aanvragen.

De voornaamste redenen voor deze aanvraag zijn een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen.


Vanaf 1 juli 2015 is het weer mogelijk om een verzoek tot een medische afwijking in te dienen.

Om hiervoor in aanmerking te komen moet een attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie aangevraagd worden.

Tot de voornaamste redenen tot aanvraag van dit attest behoren een groeiachterstand, vertragingen van de maturiteit (significant late puberteit), motorische en psychosociale problemen.

Deze maatregel heeft als doel kinderen die hiermee geconfronteerd worden, op een aangepast niveau te laten voetballen.

Voetbal Vlaanderen en de KBVB wensen te benadrukken dat het steeds om een medische afwijking moet gaan. Voetbaltechnische redenen zonder medische achtergrond worden niet weerhouden. Gezien het een attest van medische afwijking betreft, wordt deze afwijking vastgesteld door een arts (cfr. lijst erkende sportkeuringsartsen).

Attest aanvragen

Wil je een attest aanvragen? Hiervoor kan je terecht bij een erkend sportkeuringsarts in de buurt die vertrouwd is met deze procedure. Maak met deze erkende sportkeuringsarts een afspraak voor een consultatie.

Je kan ter verduidelijking ook volgend stappenplan volgen:

  • Stap 1 : Ga naar de website www.sportkeuring.be,
  • Stap 2 : Vul de geboortedatum en het geslacht in van de speler/speelster voor wie je de afwijking vraagt,
  • Stap 3 : Onder de rubriek ‘Welke sport wilt u gaan beoefenen’, ga je naar ‘balsporten’ en vervolgens naar ‘voetbal – medische afwijkingen’,
  • Stap 4 : Vul de vragenlijst in,
  • Stap 5 : Stuur een e-mail naar de erkende arts die je wenst te bezoeken,
  • Stap 6 : Contacteer de arts voor een afspraak.

Neem naar het consult bij de sportkeuringsarts zoveel mogelijk recente medische informatie mee (eventuele verslagen van onderzoeken, medische beeldvorming,... ). De prijs voor dit medisch consult bedraagt 45 euro, waarvan je ongeveer de helft kan recupereren via de mutualiteit.

Na het medisch onderzoek bezorgt de arts een rapport aan Voetbal Vlaanderen en de KBVB. Het 'attest voor medische afwijking van leeftijdscategorie' wordt nadien digitaal overmaakt aan de gerechtigde correspondent van jouw club.

Belangrijk! Dit attest moet bij elke wedstrijd die jouw kind speelt in een lagere leeftijdscategorie op vraag kunnen voorgelegd worden aan de scheidsrechter. (Artikel 1421 1.3 van het bondsreglemen