Sociale media

Sociale media zoals Twitter, Facebook en nog vele andere bieden de mogelijkheid te laten zien dat je trots bent op de voetbalclub waar je voor speelt. Tevens kunnen ze een bijdrage leveren aan een positief beeld van het sportvereniging KFC Rhodienne – De Hoek.

 

Het is daarbij van belang te beseffen dat berichten op sociale media (soms onbewust) de goede naam van de vereniging, betrokken leden en vrijwilligers ook kunnen schaden. Om deze reden vraagt KFC Rhodienne – De Hoek van al de aan de club verbonden vrijwilligers en leden om verantwoord met sociale media om te gaan.

 

Wat KFC Rhodienne – De Hoek daaronder verstaat, is in grote lijnen:

  1. op sociale media ga je op een sociale manier met elkaar om, dus met respect;
  2. op sociale media praat je wel MET elkaar en niet OVER een ander;
  3. je zet alleen berichten op sociale media als die de ander of de vereniging niet schaden. Je schrijft je berichten dus erg zorgvuldig;
  4. sociale media gebruik je tijdens de training niet;
  5. heb je iets in vertrouwen gehoord over een ander of iets dat een ander kan schaden, dan deel je dat niet met anderen via sociale media;
  6. wil je via sociale media foto’s, filmpjes en/of geluidsfragmenten delen waar anderen ook op staan, dan mag dat alleen als die anderen jou daarvoor persoonlijk toestemming hebben gegeven;
  7. KFC Rhodienne – De Hoek accepteert niet dat sociale media gebruikt worden om anderen te pesten, te kwetsen, te stalken, te bedreigen, zwart te maken of op een andere manier te beschadigen.

 

Als je je niet aan deze normale fatsoensnormen houdt, worden er op de club maatregelen genomen.


KFC Rhodienne – De Hoek vraagt alle opleiders ook om bovenstaande gedragscode jaarlijks bij start van het seizoen bespreekbaar te maken in jullie team.
 

KFC Rhodienne – De Hoek neemt deze ‘Gedragscode sociale media’ tevens op in de huishoudelijk reglement van de club.