Teammanagers

Eerst en vooral, hartelijk dank aan jullie allen voor het aanvaarden om de functie van Team Manager - eerder genoemd “afgevaardigde” (hierna genoemd TM) - uit te oefenen: zonder vrijwilligers zouden wij namelijk niet kunnen functioneren!

Als TM ben je onmisbaar voor zowel de opleider als voor de club. Je neemt actief deel aan de opleiding van onze jeugd, een primordiaal doel van onze club.

Je bent een eerste aanspreekpunt en contactpersoon voor zowel de ouders als voor derden (hoofdzakelijk TM, opleiders, spelers en ouders van andere teams), alsook vertrouwenspersoon voor de spelers.

Je bent ook verantwoordelijk voor het beheren van de uitrustingen en materiaal van je team.

Gedurende de competities ben je als enige officieel in contact met de scheidsrechters.

Finaal ben je ook verantwoordelijk voor het beheer van alle administratieve gereglementeerde taken gedurende de competities, de tornooien en vriendschappelijke matchen.

Je bent ook een belangrijke pion om een goede ambiance binnen het team te garanderen.

Het is goed om je eraan te doen herinneren dat jouw taak zich niet uitstrekt over het sportieve aspect dat uitsluitend tot het gezag en bevoegdheden van de opleider behoren, dit onder toezicht van de coördinatoren. In dit opzicht zal een TM zich nooit mengen m.b.t. selecties, tactieken, sportieve aanwijzingen, wissels enz. … Deze richtlijn is een absolute noodzaak om de sereniteit en transparantie binnen het functioneren van het team te garanderen.

Om je opdracht zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen, kan je hieronder een samenvatting terugvinden van de voornaamste taken:

 

1.  Het invullen van het wedstrijdformulier op e-kickoff
 

 • De wedstrijdformulieren zijn digitaal en in te vullen op www.wedstrijdbladen.be (nl) of www.feuillesdematches.be(fr) tot dewelke je toegang hebt via een login en codes die je kan aanvragen via de club,
 • Het wedstrijdformulier kan op voorhand aangemaakt worden,
 • Het doorsturen mag enkel nadat de spelers zijn toegekomen, je hun aanwezigheid gecontroleerd hebt en hebt nagekeken dat ze hun identiteitskaart mee hebben,
 • Het wedstrijdformulier moet ten laatste 20 minuten vóór aanvang van de match volledig ingevuld doorgestuurd worden (art. B1411 van het federale reglement),
 • De matchbal geven aan de scheidsrechter indien deze gevraagd wordt.


2. Identiteitskaarten verzamelen
 

 • Belangrijk vanaf U13: een speler zonder identiteitskaart = een speler dat NIET speelt (tenzij officieel document verlies/diefstal of elektronisch afgeprinte copy via de chip van de identiteitskaart), anders verliest het team met forfait en dient de club een boete te betalen,
 • Vóór U13 vraagt men meestal de kaarten niet op maar het is altijd beter om deze toch te verzamelen bij mogelijk geschil,
 • Opgelet: alsook vóór U13 moeten de kaarten verzameld worden voor de Beker van Brabant of Beker van België,
 • De opleider (coach) en TM moeten ook altijd hun identiteitskaart tonen,
 • Praktische tip vanaf U14: klasseer de identiteitskaarten volgens rugnummer, anders moet de scheidsrechter telkens zoeken naar de juiste kaart.


 3. Ontvangst scheidsrechter en team tegenstander

 • De TM van de thuisploeg moet ten minste 30 minuten voor aanvang van de wedstrijd aanwezig zijn op het veld (art. B1413 van het federale reglement),
 • Vanaf U13 is er een officiële aangestelde scheidsrechter dat je moet ontvangen. Tot U12 moet je iemand zelf aanspreken/vinden die de wedstrijd wil fluiten (fluitjes beschikbaar in de kantine),
 • Een TM draagt een band om herkend te worden: thuisploeg = witte band, bezoekende ploeg = driekleurige band (zwart, geel, rood), beschikbaar of te bestellen via de club,
 • De kleedkamers zijn toegankelijk via een elektronische badge; enkel opleiders hebben deze badge, niet de TM,
 • Normaal is er op zaterdag geen probleem aangezien iemand centraal van de club zich uitsluitend met de kleedkamers zal bezighouden om toegang te geven, maar indien deze persoon afwezig mocht zijn, moet je als TM zowel de sleutel voor de kleedkamer van de scheidsrechter alsook deze voor de bezoekende ploeg gaan vragen aan de kantine en hun bezorgen. De TM van de tegenstander moet zijn/haar identiteitskaart geven in ruil voor deze sleutel,
 • In principe is de toewijzing van de kleedkamers voorzien en weergegeven op een blad in de gang van de kleedkamers,
 • Aangeven aan de scheidsrechter waar de computer staat voor het invullen van het wedstrijdformulier, deze bevindt zich in het secretariaat. Nakijken dat de printer aangesloten is zodat de scheidsrechter de selectie kan afprinten om de spelers per nummer af te roepen. Indien de computer verbonden is met de grote printer moet je code 6 indrukken,
 • Indien de internetverbinding niet werkt in het secretariaat kan de computer in de kantine gebruikt worden naast de koffiemachine, hierop kan ook het wedstrijdformulier ingevuld en afgeprint worden (de printer is draadloos verbonden),
 • Indien geen enkele internetverbinding werkt kan het wedstrijdformulier ingevuld worden via gebruik van een smartphone, dit enkel mits akkoord van de scheidsrechter (in dit geval kan men niet printen),
 • Waterflessen uitdelen aan zowel de TM van de tegenstander als eigen ploeg (deze zijn voorradig in het secretariaat),
 • Er zijn geen gratis dranken meer beschikbaar voor de TM in het secretariaat; je mag twee rode jetons vragen in de kantine (één voor jou en één voor de TM van de tegenstander) die recht geven op een drankje in de kantine,
 • OPGELET: voor matchen tijdens de Jeugdcup (Beker van Brabant) of Beker van België (Gullegem) moet de thuisploeg een scheidsrechter voorzien; op voorhand navragen dat deze club het nodige heeft gedaan hiervoor, alsook moet hier een papieren wedstrijdformulier gebruikt worden (in principe beschikbaar in de kantine),

 

 Wat doen indien er geen scheidsrechter is? Art. 1430 van het federale reglement dient gerespecteerd te worden

41. De volgorde van prioriteit voor het kiezen van een scheidsrechter of assistent-scheidsrechter dient als volgt te verlopen:

 1. Neutrale scheidsrechter in de volgorde van hun rangschikking;
 2. Toegewezen scheidsrechter aan één van beide aanwezige clubs, in de volgorde van hun rangschikking;
 3. Niet-praktiserende scheidsrechter aangesloten bij het URBSFA, maar niet toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 4. Niet-praktiserende scheidsrechter aangesloten bij het URBSFA, wel toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 5. Aangesloten niet toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 6. Aangesloten toegewezen aan één van beide aanwezige clubs;
 7. Toeschouwer.

De bezoekende club kiest in eerste instantie achtereenvolgend uit elk van deze groepen.

42. Het is niet toegelaten om beroep te doen op personen jonger dan 17 jaar en ouder dan 60 jaar behalve voor de categorieën 1 en 2 hierboven (praktiserende scheidsrechters).

43. Een scheidsrechter dat gediskwalificeerd, uitgetreden of geschrapt is mag deze functie niet langer opnemen, ook niet indien uitzonderlijk. Dat geldt ook voor de diensten uitgevoerd door personen waar het kantoor van de bevoegde arbitrage van afziet.

44. Een persoon betrokken bij een aanval op een scheidsrechter (Art. B1908) kan niet aangesteld worden als occasionele scheidsrechter.

(…)

62. Geen enkele klacht zal ontvankelijk worden verklaard indien de bezwaren, vóór aftrap, niet door de respectievelijke club naar behoren werd doorgegeven aan de tegengestelde club en de occasionele scheidsrechter alsook opgeschreven op het wedstrijdformulier of ingevoerd in het elektronische wedstrijdformulier op volgende tijdsstippen:

 • In geval van vervanging voor de match: vóór de aftrap
 • In geval van tussentijdse vervanging: vóór het afsluiten van het wedstrijdformulier”
   

4. Nakijken dat het terrein reglementair is
 

 • 5x5 en 8x8: het terrein moet de reglementaire afmetingen respecteren (volgens art B1207 van het federale reglement); opgelet: nakijken dat beide doelen verankerd werden met gewichten,
 • 11x11: niet vergeten om de cornervlaggen te plaatsen (en ze terug weg te halen na de match indien er geen andere wedstrijd volgt). Deze vlaggen zijn ofwel terug te vinden in het secretariaat, ofwel in het technisch lokaal in de kelder (waar zich de lockers van de opleiders bevinden),
 • In elk geval mag er zich niets bevinden in de neutrale zone (3 meter na het speelvlak); je moet er dus voor zorgen dat alle objecten die zich hierin bevinden verwijderd worden (bijvoorbeeld kleine doelen).


5. Gedurende de match
 

 • De officiële TM moet gedurende de hele wedstrijd aanwezig zijn op het veld,
 • Je moet de veiligheid van de scheidsrechter garanderen en toekijken dat enkel de toegelaten personen zich in de neutrale zone bevinden (voor de jeugd betreft dit in hoofdzaak de opleiders, mogelijks T2, TM en reservespelers),
 • Gedurende de rust aan de scheidsrechter vragen wat hij/zij wil drinken en dit dan ook bezorgen,
 • Indien iemand zich kwetst is er steeds ijs voorzien in de kantine (op maandag is de kantine gesloten maar in principe is er iemand in de chalet aanwezig met een EHBO-kit, indien nodig is er ook iemand in de sporthal aanwezig afhankelijk van de gemeente (beneden aan de trap links), maar uiteraard moet de sporthal open zijn,
 • Indien nodig is er een defibrillator aanwezig in de sporthal indien deze open is (nog niet aanwezig in de kantine).


6. Na de match
 

 • Samen met de opleider nakijken dat alle achtergelaten voorwerpen verwijderd worden van het veld (flesjes, kleding, afval …) alsook de verplaatsbare materialen zoals de goals (behalve indien nodig voor de volgende wedstrijd); voor dit laatste kan je zeker ook de spelers vragen om te helpen,
 • De verplaatsingskosten van de scheidsrechter betalen (volgens het reglement dien je de scheidsrechter te betalen vóór de wedstrijd maar het is zeer uitzonderlijk dat de scheidsrechter dit vraagt): het juiste bedrag vragen aan de kantine en meegeven voor welk team het is,
 • Beschikbaar blijven voor de scheidsrechter tot zijn/haar vertrek (in praktijk vraag je de scheidsrechter of je mag beschikken),
 • Bij blessure kan je het formulier “aangifte van ongeval” voor de verzekering terugvinden in de kantine,
 • Indien wedstrijd voor de beker (Jeugdcup (Beker van Brabant) of Gullegem (Beker van België)): nakijken of je de uitslag niet moet doorsturen per sms (nakijken op de sites hieronder in rubriek “Reglementen”),
 • Onze club wenst onze website levendig en actueel te houden met een aantal wedstrijdverslagen. Het zou super zijn indien je een samenvatting van de wedstrijd zou doorsturen of iemand vinden die zich hiervoor wil engageren!


7. Toezicht van onze spelers en respect voor de faciliteiten

Je kan de opleiders helpen met het toezicht op onze spelers.

Meer nog, de club heeft een aantal aanbevelingen uitgeschreven m.b.t. gedrag van onze spelers, de toepassingen hiervan kan je samen met de opleider controleren:

 • De spelers moeten kalm blijven in de kleedkamers en moeten deze proper achterlaten bij vertrek,
 • De spelers moeten een douche nemen (zeker vanaf U10) en worden verzocht om deze te nemen zonder langer dan 15 minuten in de kleedkamer te blijven,
 • De truitjes tellen en nakijken wie deze mee neemt om te wassen (beurtrol),Ouders zijn niet toegelaten in de kleedkamers, enkel personen voorzien van een badge en geautoriseerde personen,
 • Na de match moeten alle spelers verzamelen in de kantine en rond de tafel zitten met de opleider: ze hebben recht op een drankje en wafel en verkrijgen hun identiteitskaart terug in de kantine.


8.  Reglementen

Voor inlichtingen m.b.t. spelregels:

Voor het federale reglement dat diverse verplichtingen opneemt betreffende de wedstrijden, de terreinen en TM, zie in het bijzonder artikels B1411 en volgende:

Voor de Jeugdcup:

Voor de Beker van België (Gullegem):