Missie van de club

KFC Rhodienne - De Hoek wil een actieve, sportief succesvolle en sociale vereniging zijn voor elke Rodenaar en een ieder die zich in de club thuis wil voelen. Het succesvol opleiden van voetballers wordt gecombineerd met een actieve vereniging met een familiale sfeer, die bijdraagt aan de sportieve en maatschappelijke ontwikkeling van de jeugd van Sint-Genesius-Rode. De club is meer dan voetbal alleen.

 

Drie belangrijke principes

 

Om deze missie te realiseren staan drie centrale en even belangrijke principes als basis, welke ook zijn vastgelegd in de statuten van de club:

  • Het benutten van het potentieel van alle spelers, ieder op zijn eigen niveau.
  • Lokale verankering en sociale betrokkenheid in Sint-Genesius-Rode.
  • Een financieel gezonde club zijn.


Visie - wat bedoelen we met deze missies en hoe realiseren we die?

 

Het benutten van het potentieel van alle spelers = Sportief succesvol zijn. 
De Jeugd werking van de club staat centraal. De club wil allereerst jonge mensen leren voetballen, leren samenwerken, een team leren vormen. De club biedt de spelers daarvoor een leertraject aan. Sportief succesvol zijn betekent in onze club dat we het potentieel van iedere speler maximaal benutten. Iedere speler moet op zijn niveau de kans krijgen zijn of haar talenten te ontwikkelen. De Rhodienne streeft er naar een opleidingsclub te zijn, met een solide basis in – minstens-  de eerste provincialereeks. Doorstroming van de eigen jeugd naar de eerste ploeg en naar hogere elftallen van andere ploegen is een indicator voor dit succes. De spelers van de Rhodienne staan bekend om hun goede opleiding.

 

Lokale verankering
De club wil naast een voetbalschool ook een levenschool zijn die aandacht heeft voor respectvolle omgangsvormen, teamspirit en samenhorigheid. Vorm geven aan deze samenhorigheid binnen Sint-Genesius-Rode betekent dat de club een actie vevereniging wil zijn, met een grote groep actieve vrijwilligers en een goede samenwerking met de gemeente, en andere verenigingen en scholen in Rode. Dit kernprincipe is ook in de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente vastgelegd. Sint-Genesius-Rode is een faciliteitengemeente in Vlaams-Brabant tussen Brussel en Wallonie. De club is tweetalig in al haar geledingen, trainingen en communicatie.

 

Een financieel gezonde club zijn is van groot belang. 
Met historische onderbouwing legt de club ook nadruk op een financieel gezonde structuur, waarin de jeugdopleiding en de fanion een eigen organisatie en budget heeft. De te korten van de fusie zijn in de afgelopen jaren weggewerkt. Hierop voortbouwend, betekent de nadruk op een financieel gezonde club soms een beperking in de ambities, maar op lange termijn een garantie van de continuiteit.

 

Continue verbetering staat centraal. 
De club komt van ver. Elk jaar willen we ons als club verder verbeteren, op zowel sportief als organisatorisch vlak. Een voetbal club is quaorganisatie geen bedrijf en wordt gedragen door vrijwilligers. Maar het principe ons te verbeteren staat ook binnen Rhodienne centraal. Elk jaar een stapje verder.


In de praktijk

 

Missie en Visie zijn abstracte begrippen. maar zijn voor alle direct betrokken en voelbaar: De Voetballers gaan met plezier naar de trainingen en de matchen en zij ontwikkelen zich. De ouders zien de kinderen ontwikkelen en nemen met plezier aan de activiteiten van de Club deel. Uit de groep van ouders komen telkens nieuwe vrijwilligers naar voren, die debestaande groep vrijwilligers aanvullen of vervangen. De medewerkers van de club worden geapprecieerd en werken aan een leuke atmosfeer. Het gemeentebestuur is betrokken en waardeert de rol van de club in de sociale structuur van de gemeente. De sponsor merkt deze positieve uitstraling op. Andere clubs merken de Rhodienne op, vanwege de kwaliteit van het spel en de opleiding, de fairplay, het goed georganiseerde tornooi en de prettige samenwerking. En als resultante van dit alles, leveren onze teams goede resultaten in de reeksen waarin zij spelen.